Matematik Bilgi Deposu "MatematikBilgini.com"
En Çok İndirilen 50 Yaprak Test
 
Doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 
Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer.
 
Doğal sayılarda dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 
Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Problem çözer ve kurar.
 
Paralel kenar ve üçgene ait alan bağıntısını oluşturur. Alan ile ilgili problemleri çözer.
 
Ondalık kesirlerle çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 
Açılar kavramını açıklar. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini belirler.
 
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar.
 
7, 8, 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 
EBOB – EKOK ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
 
Doğal sayılarla toplama işlemi ile ilgili problemler çözer ve kurar.
 
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini yapar.
 
Doğal sayılarla işlem önceliği gerektiren alıştırmalar çözer ve doğal sayılarla toplama ve çarpma işleminin özelliklerini açıklar.
 
Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
 
Tamsayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 
Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini yapar.
 
Denklem çözme problemleri.
 
Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili karışık sorular çözer.
 
Zaman ölçme birimleri ile ilgili problem kurar
 
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözer.
 
Kesirlerle toplam ve çıkarma işlemi ile ilgili problem çözer ve kurar.
 
Tamsayılarla karışık işlem yapmayı açıklar sorular çözer ve işlem önceliğini kavrar.
 
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
 
Bölünebilme kurallarını açıklar.
 
Tamsayılarla çarpma bölme işlemi ile ilgili karışık sorular çözer.
 
Asal sayıları belirler. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
 
Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini problemlere uygular.
 
Alan ölçme birimlerini tanır. Birimleri birbirine dönüştürür. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
 
Kesirleri karşılaştırır sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
 
Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 
Cebirsel ifadeler genel tekrar testi.
 
Tamsayılarla dört işlem gerektiren problem kurar ve çözer.
 
Grafiklerden yararlanarak veri analizi ve yorumlama yapar.
 
Paralel kenara ve üçgene ait olan bağıntısını oluşturur ve problem çözer.
 
Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder. İki gruba ait verileri sıklık tablosu veya sütun grafiğinde gösterir.
 
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemini yapar.
 
Doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
 
İki veri gurubunun karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. Araştırma sonucuna uygun verileri elde eder.
 
Açı çeşitlerini kavrar ve açıklar.
 
Üslü ifadelerle çarpma ve bölme işlemini yapar.
 
7, 8, ve 9 basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
 
Birim, basit, bileşik ve tam sayılı kesirleri açıklar.
 
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemini yapar.
 
Çember ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. Problem çözer ve kurar.
 
Ondalık ifadelerle karışık işlemler ve dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 
EBOB, EKOK kavramını açıklar.
 
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen cebirsel ifadeye uygun sözel durumu yazar.
 
Geometrik Kavramları açıklar.
 
Rasyonel sayıları açıklar sayı doğrusunda yerlerini sıralar ve farklı biçimde gösterir.
 
Veri gruplarına ait aritmetik ortalama ve açıklığı hesaplar.
 
 
 
 
 
Ençok İndirilen Yaprak Testler
Doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer.
Doğal sayılarda dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Problem çözer ve kurar.
Paralel kenar ve üçgene ait alan bağıntısını oluşturur. Alan ile ilgili problemleri çözer.
 
Ençok İndirilen Dökümanlar
Proje değerlendirme ölçeği 10 MADDELİK
5. Sınıf Matematik Dersi BEP Yıllık Planları 5
2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 8. Sınıflar Teog Deneme Sınavı
8. Sınıf TEOG Matematik Dersi Deneme Sınavı 1
Matematik BEP Yazılı Sorusu (Kolay) (2014-2015)
 
Son Eklenen Çalışma Yaprakları
Matematik Kesirler Sunusu
Toplama İşlemi Çalışma Yaprakları
Toplama İşlemi Çalışma Yaprakları
Toplama İşlemi Çalışma Kağıtları
Toplama İşlemi Çalışma Kağıtları
 
Son Eklenen Dökümanlar
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI 3
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI 2
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI 1
Olasılık 3
Olasılık 2
 
 
 
Tavsiye Edilen Siteler
BepBilgini.com
Eğitim Siteleri
 
 
Sosyal Medya
 
 
 
İletişim
Kullanım ve Gizlilik
Site Haritası
MatematikBilgini.com 2014