Matematik Bilgi Deposu "MatematikBilgini.com"
En Çok İndirilen 50 Yaprak Test
 
Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer.
 
Doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 
Doğal sayılarda dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 
Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Problem çözer ve kurar.
 
Paralel kenar ve üçgene ait alan bağıntısını oluşturur. Alan ile ilgili problemleri çözer.
 
Ondalık kesirlerle çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 
7, 8, 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar.
 
Açılar kavramını açıklar. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini belirler.
 
Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili karışık sorular çözer.
 
Doğal sayılarla toplama işlemi ile ilgili problemler çözer ve kurar.
 
Tamsayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini yapar.
 
Denklem çözme problemleri.
 
EBOB – EKOK ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
 
Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
 
Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini yapar.
 
Doğal sayılarla işlem önceliği gerektiren alıştırmalar çözer ve doğal sayılarla toplama ve çarpma işleminin özelliklerini açıklar.
 
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözer.
 
Tamsayılarla karışık işlem yapmayı açıklar sorular çözer ve işlem önceliğini kavrar.
 
Kesirlerle toplam ve çıkarma işlemi ile ilgili problem çözer ve kurar.
 
Tamsayılarla çarpma bölme işlemi ile ilgili karışık sorular çözer.
 
Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 
Zaman ölçme birimleri ile ilgili problem kurar
 
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
 
Tamsayılarla dört işlem gerektiren problem kurar ve çözer.
 
Alan ölçme birimlerini tanır. Birimleri birbirine dönüştürür. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
 
Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini problemlere uygular.
 
Cebirsel ifadeler genel tekrar testi.
 
Bölünebilme kurallarını açıklar.
 
Paralel kenara ve üçgene ait olan bağıntısını oluşturur ve problem çözer.
 
Asal sayıları belirler. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
 
Kesirleri karşılaştırır sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
 
Açı çeşitlerini kavrar ve açıklar.
 
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemini yapar.
 
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen cebirsel ifadeye uygun sözel durumu yazar.
 
İki veri gurubunun karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. Araştırma sonucuna uygun verileri elde eder.
 
Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder. İki gruba ait verileri sıklık tablosu veya sütun grafiğinde gösterir.
 
Ondalık ifadelerle karışık işlemler ve dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 
Çember ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. Problem çözer ve kurar.
 
Doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
 
Grafiklerden yararlanarak veri analizi ve yorumlama yapar.
 
Geometrik Kavramları açıklar.
 
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemini yapar.
 
Ondalık sayıları çözümler, belirtilen basamağa yuvarlar.
 
7, 8, ve 9 basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
 
Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili problemler çözer ve kurar.
 
Rasyonel sayıları açıklar sayı doğrusunda yerlerini sıralar ve farklı biçimde gösterir.
 
Veri gruplarına ait aritmetik ortalama ve açıklığı hesaplar.
 
Birim, basit, bileşik ve tam sayılı kesirleri açıklar.
 
 
 
 
 
Ençok İndirilen Yaprak Testler
Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer.
Doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal sayılarda dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Problem çözer ve kurar.
Paralel kenar ve üçgene ait alan bağıntısını oluşturur. Alan ile ilgili problemleri çözer.
 
Ençok İndirilen Dökümanlar
7. Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
5. Sınıf Matematik Dersi BEP Yıllık Planları 5
Matematik BEP Yazılı Sorusu (Kolay) (2014-2015)
5. Sınıf Matematik Dersi BEP 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 8. Sınıflar Teog Deneme Sınavı
 
Son Eklenen Çalışma Yaprakları
55
En büyük ve en küçük sayıları oluşturma etkinliği
Matematik Kesirler Sunusu
Toplama İşlemi Çalışma Yaprakları
Toplama İşlemi Çalışma Yaprakları
 
Son Eklenen Dökümanlar
matematik
8. SINIF MATEMATİK BEP PLANI
zor mat 7. sınıf
BEP
DÖNME HAREKETİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2
 
 
 
Tavsiye Edilen Siteler
BepBilgini.com
Eğitim Siteleri
 
 
Sosyal Medya
 
 
 
İletişim
Kullanım ve Gizlilik
Site Haritası
MatematikBilgini.com 2014