Matematik Bilgi Deposu "MatematikBilgini.com"
En Çok İndirilen 50 Yaprak Test
 
Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer.
 
Doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 
Doğal sayılarda dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 
Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Problem çözer ve kurar.
 
Paralel kenar ve üçgene ait alan bağıntısını oluşturur. Alan ile ilgili problemleri çözer.
 
Ondalık kesirlerle çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 
7, 8, 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar.
 
Açılar kavramını açıklar. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini belirler.
 
Doğal sayılarla toplama işlemi ile ilgili problemler çözer ve kurar.
 
EBOB – EKOK ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
 
Doğal sayılarla işlem önceliği gerektiren alıştırmalar çözer ve doğal sayılarla toplama ve çarpma işleminin özelliklerini açıklar.
 
Zaman ölçme birimleri ile ilgili problem kurar
 
Tamsayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini yapar.
 
Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili karışık sorular çözer.
 
Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
 
Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini yapar.
 
Denklem çözme problemleri.
 
Kesirlerle toplam ve çıkarma işlemi ile ilgili problem çözer ve kurar.
 
Tamsayılarla karışık işlem yapmayı açıklar sorular çözer ve işlem önceliğini kavrar.
 
Alan ölçme birimlerini tanır. Birimleri birbirine dönüştürür. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
 
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözer.
 
Tamsayılarla çarpma bölme işlemi ile ilgili karışık sorular çözer.
 
Cebirsel ifadeler genel tekrar testi.
 
Grafiklerden yararlanarak veri analizi ve yorumlama yapar.
 
Paralel kenara ve üçgene ait olan bağıntısını oluşturur ve problem çözer.
 
Bölünebilme kurallarını açıklar.
 
Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder. İki gruba ait verileri sıklık tablosu veya sütun grafiğinde gösterir.
 
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
 
Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini problemlere uygular.
 
Asal sayıları belirler. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
 
Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 
Tamsayılarla dört işlem gerektiren problem kurar ve çözer.
 
Açı çeşitlerini kavrar ve açıklar.
 
İki veri gurubunun karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. Araştırma sonucuna uygun verileri elde eder.
 
Doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
 
Çember ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. Problem çözer ve kurar.
 
Kesirleri karşılaştırır sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
 
Üslü ifadelerle çarpma ve bölme işlemini yapar.
 
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemini yapar.
 
Ondalık ifadelerle karışık işlemler ve dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 
Geometrik Kavramları açıklar.
 
7, 8, ve 9 basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
 
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen cebirsel ifadeye uygun sözel durumu yazar.
 
Veri gruplarına ait aritmetik ortalama ve açıklığı hesaplar.
 
Birim, basit, bileşik ve tam sayılı kesirleri açıklar.
 
Ondalık sayıları çözümler, belirtilen basamağa yuvarlar.
 
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Terim, sabit terim ve kat sayı kavramlarını bilir. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
 
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini yapar.
 
 
 
 
 
Ençok İndirilen Yaprak Testler
Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer.
Doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal sayılarda dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Problem çözer ve kurar.
Paralel kenar ve üçgene ait alan bağıntısını oluşturur. Alan ile ilgili problemleri çözer.
 
Ençok İndirilen Dökümanlar
Proje değerlendirme ölçeği 10 MADDELİK
5. Sınıf Matematik Dersi BEP Yıllık Planları 5
2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 8. Sınıflar Teog Deneme Sınavı
8. Sınıf TEOG Matematik Dersi Deneme Sınavı 1
6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE-kesirlerin modellenmesi
 
Son Eklenen Çalışma Yaprakları
Matematik Kesirler Sunusu
Toplama İşlemi Çalışma Yaprakları
Toplama İşlemi Çalışma Yaprakları
Toplama İşlemi Çalışma Kağıtları
Toplama İşlemi Çalışma Kağıtları
 
Son Eklenen Dökümanlar
7,8 ve 9 basamaklı doğal sayılar
4,5 ve 6 basamaklı doğal sayılar hatırlatma
5. Sınıf 1. Ünite Basamak ve Sayı Örüntüleri Değerlendirme Soruları
Üslü ifadeler 1
Ebob Ekok Problemleri 1
 
 
 
Tavsiye Edilen Siteler
BepBilgini.com
Eğitim Siteleri
 
 
Sosyal Medya
 
 
 
İletişim
Kullanım ve Gizlilik
Site Haritası
MatematikBilgini.com 2014