2014-2015 Matematik Dersi TEOG Konuları Belli Olmuştur. I MatematikBilgini.com "Matematik Bilgi Deposu"
2014-2015 Matematik Dersi TEOG Konuları Belli Olmuştur.
 
 
 

2014-2015 1. DÖNEM TEOG MATEMATİK KONULARI

1. ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER (FRAKTALLAR)

 • Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.

2. DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ (YANSIMA, ÖTELEME, DÖNME)

 • Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.
 • Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.

3. HİSTOGRAM

 • Histogram oluşturur ve yorumlar.

4. ÜSLÜ SAYILAR

 • Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
 • Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.
 • Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

5. KÖKLÜ SAYILAR

 • Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
 • Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.
 • Kareköklü bir sayıyı a √ b şeklinde yazar ve a √ b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

2014-2015 2. DÖNEM TEOG MATEMATİK KONULARI

1. ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER (FRAKTALLAR)

 • Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.

2. DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ (YANSIMA, ÖTELEME, DÖNME)

 • Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.
 • Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.

3. HİSTOGRAM

 • Histogram oluşturur ve yorumlar.

4. ÜSLÜ SAYILAR

 • Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
 • Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.
 • Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

5. KÖKLÜ SAYILAR

 • Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
 • Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.
 • Kareköklü bir sayıyı a √ b şeklinde yazar ve a √ b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

6. OLASILIK ÇEŞİTLERİ

 • Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.

7. OLAY ÇEŞİTLERİ

 • Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.
 • Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

8. GERÇEK SAYILAR

 • Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
 • Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

9. MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILMA ÖLÇÜLERİ 

 • Standart sapmayı hesaplar.
 • Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur.

10. ÜÇGENLER

 • Atatürk'ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.
 • Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.
 • Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.
 • Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
 • Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
 • Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.
 • Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.
 • Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.
 • Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler. 

11. ÜÇGENLERDE ÖLÇME 

 • Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.
 • Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.
 • Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.

12. ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

 • Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

13. CEBİRSEL İFADELER

 • Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.
 • Özdeşlikleri modellerle açıklar.
 • Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.
 • Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

14. OLASI DURUMLARI BELİRLEME (KOMBİNASYON, PERMÜTASYON)

 • Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
 • Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

15. DENKLEMLER (DENKLEM SİSTEMLERİ VE DOĞRUNUN EĞİMİ)

 • Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.
 • Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.
 • Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.
 • Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.
 • Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

16. GEOMETRİK CİSİMLER (PRİZMA, PİRAMİT, KONİ, KÜRE, ÇOK YÜZLÜLER)

 • Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
 • Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
 • Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.
 • Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.
 • Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve inşa eder.
 • Çok yüzlüleri sınıflandırır.
 • Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok küplülerle oluşturulan yapıların görünümlerini çizer.
 
 
 
 
İletişim
Kullanım ve Gizlilik
Site Haritası
MatematikBilgini.com 2014