6. SINIF MATEMATİK ONLİNE TEST SORULARI
6. Sınıf Matematik Online Test Soruları
 
 
Doğal sayılarda dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Doğal sayılarla işlem önceliği gerektiren alıştırmalar çözer ve doğal sayılarla toplama ve çarpma işleminin özelliklerini açıklar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Asal sayıları belirler. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Bölünebilme kurallarını açıklar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
EBOB, EKOK kavramını açıklar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
EBOB – EKOK ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Açılar kavramını açıklar. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini belirler. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Kesirleri karşılaştırır sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini yapar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Kesirlerle toplam ve çıkarma işlemi ile ilgili problem çözer ve kurar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini yapar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini problemlere uygular. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Ondalık sayıları çözümler, belirtilen basamağa yuvarlar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Ondalık kesirlerle çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Ondalık ifadelerle karışık işlemler ve dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
İki veri gurubunun karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. Araştırma sonucuna uygun verileri elde eder. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder. İki gruba ait verileri sıklık tablosu veya sütun grafiğinde gösterir. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
 
 
Veri gruplarına ait aritmetik ortalama ve açıklığı hesaplar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Tamsayıları yorumlar sayı doğrusunda gösterir. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Tamsayıların mutlak değerini açıklar. Tamsayıları karşılaştırır ve sıralar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili problemler çözer ve kurar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Tam sayılarla karışık işlemler çözer. Toplama işleminde değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman özelliklerinin fark eder. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Aritmetik dizinin kuralını harfle ifade eder. Kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen cebirsel ifadeye uygun sözel durumu yazar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Terim, sabit terim ve kat sayı kavramlarını bilir. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Cebirsel ifadeler genel tekrar testi. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Paralel kenara ve üçgene ait olan bağıntısını oluşturur ve problem çözer. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Paralel kenar ve üçgene ait alan bağıntısını oluşturur. Alan ile ilgili problemleri çözer. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Alan ölçme birimlerini tanır. Birimleri birbirine dönüştürür. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart ölçme birimleriyle ilişkilendirir. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Çember çizerek merkezini yarıçapını ve çapını belirler. Çember ve daire ilişkisini açıklar. Çapı ve yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilen birim küp sayısının o cismin hacmine eşit olduğunu anlar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve santimetreküp, desimetreküp, metreküp birimleri arasında dönüşüm yapar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Oran kavramını açıklar. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Kesirlerle çarpma bölme işlemini problemlere uygular. Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Sayı örüntüleri Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri Online testini çözmek için tıklayınız.
Gönderen:
 
 
 
 
 
 
Ençok İndirilen Yaprak Testler
Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer.
Doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal sayılarda dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Problem çözer ve kurar.
Paralel kenar ve üçgene ait alan bağıntısını oluşturur. Alan ile ilgili problemleri çözer.
 
Ençok İndirilen Dökümanlar
7. Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
5. Sınıf Matematik Dersi BEP Yıllık Planları 5
Matematik BEP Yazılı Sorusu (Kolay) (2014-2015)
5. Sınıf Matematik Dersi BEP 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
Matematik BEP Yazılı Sorusu (Kolay) (2014-2015)
 
Son Eklenen Çalışma Yaprakları
asd
55
En büyük ve en küçük sayıları oluşturma etkinliği
Matematik Kesirler Sunusu
Toplama İşlemi Çalışma Yaprakları
 
Son Eklenen Dökümanlar
matematik
8. SINIF MATEMATİK BEP PLANI
zor mat 7. sınıf
BEP
DÖNME HAREKETİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2
 
 
 
Tavsiye Edilen Siteler
BepBilgini.com
Eğitim Siteleri
 
 
Sosyal Medya
 
 
 
İletişim
Kullanım ve Gizlilik
Site Haritası
MatematikBilgini.com 2014