6. SINIF MATEMATİK YAPRAK TESTLERİ
6. Sınıf Matematik Yaprak Testleri
 
 
 
3. Doğal sayılarda dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Gönderen:
 
1. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar.
Gönderen:
 
2. Doğal sayılarla işlem önceliği gerektiren alıştırmalar çözer ve doğal sayılarla toplama ve çarpma işleminin özelliklerini açıklar.
Gönderen:
 
4. Doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Gönderen:
 
5. Asal sayıları belirler. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
Gönderen:
 
6. Bölünebilme kurallarını açıklar.
Gönderen:
 
7. EBOB, EKOK kavramını açıklar.
Gönderen:
 
8. EBOB – EKOK ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Gönderen:
 
9. Açılar kavramını açıklar. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini belirler.
Gönderen:
 
10. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
Gönderen:
 
11. Kesirleri karşılaştırır sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
Gönderen:
 
12. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini yapar.
Gönderen:
 
13. Kesirlerle toplam ve çıkarma işlemi ile ilgili problem çözer ve kurar.
Gönderen:
 
14. Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini yapar.
Gönderen:
 
15. Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini problemlere uygular.
Gönderen:
 
16. Ondalık sayıları çözümler, belirtilen basamağa yuvarlar.
Gönderen:
 
17. Ondalık kesirlerle çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Gönderen:
 
18. Ondalık ifadelerle karışık işlemler ve dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
Gönderen:
 
19. İki veri gurubunun karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. Araştırma sonucuna uygun verileri elde eder.
Gönderen:
 
20. Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder. İki gruba ait verileri sıklık tablosu veya sütun grafiğinde gösterir.
Gönderen:
 
 
 
21. Veri gruplarına ait aritmetik ortalama ve açıklığı hesaplar.
Gönderen:
 
22. Tamsayıları yorumlar sayı doğrusunda gösterir.
Gönderen:
 
23. Tamsayıların mutlak değerini açıklar. Tamsayıları karşılaştırır ve sıralar.
Gönderen:
 
24. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Gönderen:
 
25. Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili problemler çözer ve kurar.
Gönderen:
 
26. Tam sayılarla karışık işlemler çözer. Toplama işleminde değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman özelliklerinin fark eder.
Gönderen:
 
27. Aritmetik dizinin kuralını harfle ifade eder. Kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.
Gönderen:
 
28. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen cebirsel ifadeye uygun sözel durumu yazar.
Gönderen:
 
29. Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.
Gönderen:
 
30. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Terim, sabit terim ve kat sayı kavramlarını bilir. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
Gönderen:
 
31. Cebirsel ifadeler genel tekrar testi.
Gönderen:
 
32. Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer.
Gönderen:
 
33. Paralel kenara ve üçgene ait olan bağıntısını oluşturur ve problem çözer.
Gönderen:
 
34. Paralel kenar ve üçgene ait alan bağıntısını oluşturur. Alan ile ilgili problemleri çözer.
Gönderen:
 
35. Alan ölçme birimlerini tanır. Birimleri birbirine dönüştürür. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
Gönderen:
 
36. Çember çizerek merkezini yarıçapını ve çapını belirler. Çember ve daire ilişkisini açıklar. Çapı ve yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplar.
Gönderen:
 
37. Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilen birim küp sayısının o cismin hacmine eşit olduğunu anlar.
Gönderen:
 
38. Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve santimetreküp, desimetreküp, metreküp birimleri arasında dönüşüm yapar.
Gönderen:
 
39. Oran kavramını açıklar.
Gönderen:
 
40. Kesirlerle çarpma bölme işlemini problemlere uygular.
Gönderen:
 
3.1. Sayı örüntüleri
Gönderen:
 
3.2. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri
Gönderen:
 
 
 
 
 
 
İletişim
Kullanım ve Gizlilik
Site Haritası
MatematikBilgini.com 2014