8. SINIF MATEMATİK YAPRAK TESTLERİ
8. Sınıf Matematik Yaprak Testleri
 
 
 
3. Koordinat sisteminde çokgenlerin eksenlere göre yansımasını açıklar.
Gönderen:
 
4. Öteleme hareketini açıklar ve çözer.
Gönderen:
 
5. Yansıma öteleme ve yansımalı öteleme kavramlarını açıklar ve çözer.
Gönderen:
 
6. Koordinat düzleminde dönme hareketini açıklar.
Gönderen:
 
7. Bir tamsayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak yazar.
Gönderen:
 
8. Ondalık kesirlerin üslü kuvvetlerini belirler.
Gönderen:
 
9. Üslü ifadelerle çarpma ve bölme işlemini yapar.
Gönderen:
 
10. Üslü ifadelerle çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Gönderen:
 
11. Bilimsel gösterimi açıklar ve problem çözer ve kurar.
Gönderen:
 
12. Tam kare ve tam kare olmayan doğal sayıları açıklar.
Gönderen:
 
13. Kare köklü sayıların yaklaşık değerini hesaplar. Gerçek sayılar kümesini açıklar.
Gönderen:
 
14. Kare köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Gönderen:
 
15. Kare köklü sayılarla çarpma ve bölme işlemini yapar.
Gönderen:
 
16. Ondalık kesirlerin karekökünü açıklar.
Gönderen:
 
20. Histogramı açıklar ve yorumlar.
Gönderen:
 
21. Histogramı açıklar ve yorumlar.
Gönderen:
 
24. Üçgenin açı ve kenar uzunlukları arsandaki ilişkiyi belirler.
Gönderen:
 
25. Üçgenlerin kenar açı ilişkilerini açıklar.
Gönderen:
 
26. Üçgende kenar açı ilişkileri.
Gönderen:
 
27. Pisagor bağlantısını açıklar.
Gönderen:
 
 
 
28. Pisagor bağıntısını açıklar.
Gönderen:
 
29. Üçgende açı kenar ilişkileri ve Pisagor bağlantısını açıklar.
Gönderen:
 
33. Özdeşlikleri açıklar.
Gönderen:
 
34. Özdeşlikleri açıklar.
Gönderen:
 
35. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlemler yapar.
Gönderen:
 
36. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlemler yapar.
Gönderen:
 
39. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri ve doğrusal denklem sistemlerini çözer.
Gönderen:
 
40. Bilinmeyenli rasyonel denklem sistemlerini ve doğrusal denklem sistemlerini çözer.
Gönderen:
 
41. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri ve doğrusal denklemleri çözer.
Gönderen:
 
42. Üçgende eşlik şartlarını açıklar.
Gönderen:
 
43. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.
Gönderen:
 
44. Üçgenlerde benzerlikle ilgili problem çözer ve kurar.
Gönderen:
 
45. Üçgenlerde benzerlikle ilgili problem çözer ve kurar.
Gönderen:
 
46. Geometrik cisimlerin yüzey açınımlarını bilir ve inşa eder.
Gönderen:
 
50. Dik prizmaların hacimlerini hesaplar.
Gönderen:
 
60. Geometrik cisimlerin açınımlarını çizer.
Gönderen:
 
61. Doğrunun eğimini açıklar.
Gönderen:
 
62. Doğrunun eğimini hesaplar.
Gönderen:
 
63. Doğrusal denklem sistemlerini grafik çizerek çözer.
Gönderen:
 
64. Bir bilinmeyenli eşitsizlikleri açıklar.
Gönderen:
 
65. Birinci dereceden iki bilinmeyenli doğrusal eşitsizlikleri çözer ve kurar.
Gönderen:
 
2.4. Cebirsel ifadelerle çarpma işlemi
Gönderen:
 
2.5. Dik dairesel karenin alan ve hacmi
Gönderen:
 
2.6. Silindir ve temel elemanları
Gönderen:
 
2.1. Asal sayılar ve asal sayıların doğal çarpanları.
Gönderen:
 
2.2. EBOB, EKOK
Gönderen:
 
2.3. EBOB – EKOK ile ilgili problemler
Gönderen:
 
 
 
 
 
 
İletişim
Kullanım ve Gizlilik
Site Haritası
MatematikBilgini.com 2014